Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Obecnie jedną z najbardziej popularnych i jednocześnie przydatnych polis jest oc w życiu prywatnym. Pokrywa ona bowiem finansowo wszelkie szkody materialne i niematerialne wyrządzone osobom trzecim. Świadczenie to możemy z powodzeniem wykupić w ramach standardowego ubezpieczenia mieszkaniowego, ewentualnie jako całkowicie odrębny produkt.

Optymalny poziom ochrony 

Oc w życiu prywatnym dostępne online odnosi się bezpośrednio do codziennych sytuacji, w których straty ponosi z naszej winy dowolna osoba trzecia – np. sąsiad albo zupełnie postronny człowiek. Polisa nie obejmuje natomiast absolutnie żadnych przypadków związanych z płaszczyzną życia zawodowego. Pieniądze są wypłacane zarówno w razie zaistnienia szkód typowo rzeczowych (utrata bądź zniszczenie mienia), jak i uszczerbku na zdrowiu czy nawet śmierci. Doskonałym przykładem jest choćby uszkodzenie ciała przechodnia wskutek nieostrożnej jazdy na rowerze lub nieumyślne zdewastowanie elementów wyposażenia zlokalizowanych w hotelu (telewizora, łóżka, lampy itp.). Oto lista pozostałych potencjalnych zdarzeń gwarantujących szybkie, bezproblemowe uzyskanie odszkodowania z oc w życiu prywatnym:

– wyraźne zarysowanie auta sąsiada przez dziecko 

– pogryzienie przechodnia przez psa

– zalanie mieszkania lokatora z dolnego piętra

– spowodowanie urazu kończyny u kolegi podczas meczu odbywającego się po pracy

– uderzenie dronem w samochód stojący pod blokiem 

– potrącenie pieszego w trakcie przemierzania ulic na hulajnodze elektrycznej 

– zbicie szyby piłką w pobliskim domu 

Wyłączenia i rozszerzenia

Oc w życiu prywatnym nie obowiązuje w przypadku wszelkich szkód materialnych na własnym mieniu, a także krzywd cielesnych wyrządzonych osobom z bliskiej rodziny i innym jednostkom zamieszkującym wspólne gospodarstwo domowe. Na wypłatę środków finansowych nie powinniśmy ponadto liczyć, jeśli do zdarzenia doszło celowo, przez rażące zaniedbanie, pod wpływem jakichkolwiek substancji psychotropowych bądź w momencie profesjonalnego uprawiania sportu (zwłaszcza dyscyplin ekstremalnych, takich jak nurkowanie głębinowe czy motocross). Duże znaczenie w tym kontekście mają zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niewątpliwą zaletą oc w życiu prywatnym jest to, że polisę można zawsze rozszerzyć o dodatkowe klauzule – odnoszące się np. do wypraw urlopowych za granicę, uczestnictwa w polowaniach na dziką zwierzynę, użytkowania broni palnej oraz posiadania agresywnych ras psów. Szkodę z tytułu omawianego świadczenia zgłosimy nie tylko w oddziale danego towarzystwa, ale również telefonicznie, mailowo, poprzez wiadomość SMS i wysyłając formularz dostępny na stronie internetowej.