Dlaczego warto wykupić ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie na podróż to zwykle ubezpieczenie dodatkowe, które jednak wspiera podróżujących w razie uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Dodatkowo czasami to prawo wymaga wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenia turystyczne może być wymogiem kraju, do którego się wybieramy. Dlatego też przed podróżą należy upewnić się, co do wymagań danego państwa w sprawie ubezpieczenia.

Jakie państwa wymagają dodatkowego ubezpieczenia podczas podróży?

Zakup ubezpieczenia wakacyjnego nie jest obowiązkiem, lecz czasami to to jedyny sposób na podróż do kraju, który jest dla nas interesujący. Zazwyczaj państwo, które wymaga od podróżników wizy, wymaga także wykupienia ubezpieczenia na podróż. Przykładami takich państw są:

– Rosja,

– Białoruś,

– Kuba,

– Chiny,

– Indie,

– Algiera,

– Angola,

– Benin,

– Burkina Faso.

– wiele innych.

Wiza była także konieczna przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych, ale obecnie, jeżeli podróż ma charakter biznesowy lub turystyczny, a pobyt nie przekroczy 90 dni to wiza nie jest konieczna. Jeśli nie mamy pewności co do obowiązku posiadania ubezpieczenia turystycznego warto wejść na stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sprawdzić. Sprawdzić należy też zakres wymaganej polisy turystycznej(np. niektóre państwa wymagają określonej minimalnej sumy ochrony kosztów leczenia).

Dlaczego warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest zalecane przede wszystkim z powodu sfinansowanie leczenia w razie potrzeby do wysokości sumy gwarantowanej. Ubezpieczenie w takim wypadku pokrywa zwykle takie wydatki jak:

– wizyty lekarskie,

– pobyt w szpitalu,

– zakup leków,

– wykonane badania i zabiegi.

W państwach znanych z wysokich kosztów leczenia(np. USA, Japonia, Kanada)  warto zdecydować się na możliwe najwyższy wariant polisy.

Kolejnym argumentem za wykupieniem ubezpieczenia turystycznego jest fakt, że urazy podczas wyjazdu zagranicznego zwykle nie umożliwiają normalnego powrotu(np. złamanie wymaga dwóch miejsc lub transportu w pozycji leżącej). Czasem powrót z wyjazdu za granicę wymaga  odwiezienia pacjenta karetką lub z asystą medyczną. Tymczasem po wykupieniu polisy na podróż to ubezpieczyciel zorganizuje transport medyczny do Polski.

Dobra polisa turystyczna pomoże także, gdy doznamy szkody w trakcie wyjazdu(np. rozbiło komuś szybę, zarysowało auto itd.). W przypadku dobrej polisy turystycznej oferowane jest także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – OC.

Ubezpieczenie turystyczne to także pewność, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie wypadku w czasie podróży. Z polisy zostaną opłacone także akcje ratownicze za granicą. Z posiadanym ubezpieczeniem można także liczyć na ochronę posiadanego bagażu oraz na usługę tłumacza w razie potrzeby.

Bezpieczne wakacje z ubezpieczeniem turystycznym

Ludzie kochają podróże i odkrywanie nowych miejsc. Marzą o przeżyciu niezapomnianych chwil, w bajkowym krajobrazie. O czym należy pamiętać podczas urlopowego wyjazdu, aby nie spotkały nas niespodziewane zdarzenia i związane z tym spore wydatki ?

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto o nie zadbać ?

Podczas planowania wyprawy, nie myślimy w ogóle o przykrych przygodach. Skupiamy się na pozytywnych aspektach podróży, bagatelizując często niedogodności losu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdego zdarzenia, ale możemy zminimalizować skutki nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia turystyczne (dobrze dobrany partner ubezpieczeniowy), pozwalają nam zabezpieczyć się podczas podróży. Jest to umowa, pomiędzy urlopowiczem, a firmą ubezpieczeniową. W ramach wybranego pakietu, otrzymamy pomoc w zakresie naszej ochrony. Cena każdego z wariantów polisy, dobierana jest indywidualnie, w zależności od charakteru podróży i miejsca do którego się wybieramy.

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego

Podczas wyboru odpowiedniego wariantu polisy turystycznej, warto przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania. Na rynku istnieje wiele firm ubezpieczeniowych, które w sposób indywidualny podejdą do każdego klienta. Wśród opcji ochrony, znajdziemy między innymi, takie sytuacje jak:

– pomoc medyczna, w wyniku wypadku lub choroby w trakcie podróży  – pokrywane są wydatki związane z opłatami hospitalizacji. Pobyt w szpitalu, zakup leków, czy niezbędne badania. Istotną kwestią jest dobór odpowiedniej sumy gwarantowanej kosztów leczenia. W państwach, gdzie pomoc medyczna jest kosztowna, jak Japonia. Kanada, USA, czy Australia, najlepszą opcją, będzie wykupienie największego wariantu.

– zwrot pokrycia szkód podczas wyprawy – wszystkie niespodziewane zdarzenia, takie jak np. zarysowane auto, rozbita szyba, będą obligatoryjnie pokrywane do wartości sumy gwarantowanej. Pamiętać należy o przestrzeganiu prawa, gdyż zdarzenia w tym wypadku nie są objęte ochroną.

– nieszczęśliwy wypadek uniemożliwiający dalsze korzystanie z urlopu – jeśli np. łamiemy rękę, lub nogę, będzie potrzebna zarówno pomoc medyczna, jak i indywidualny transport do domu. Gdy w grę wchodzi również dalsza rehabilitacja, wariant od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to podstawa.

– pomoc Assistance, dla osób podróżujących własnym autem – warto rozważyć tutaj opcję zapewnienia samochodu zastępczego, na czas naprawy pojazdu. W rozszerzonych wariantach możemy liczyć również na pomoc tłumacza lub prawnika, gdy przebieg zdarzeń będzie tego wymagać.

– ochrona bagażu podczas podróży samolotem – opcja ta zabezpieczy nas przed sytuacją zagubienia bagażu przez linie lotnicze. Pozwoli nam na zdobycie odpowiedniego zadośćuczynienia, w wyniku poniesionych strat.

Najważniejszym powodem zakupu ubezpieczenia turystycznego, jest zapewnienie sobie i naszym bliskim bezpieczeństwa i beztroskich wakacji. Wsparcie finansowe i pomoc w kryzysowych sytuacjach, są potrzebne do spokojnego odpoczynku. Polisa turystyczna, daje nam gwarancję pokrycia ewentualny szkód, powstałych w trakcie podróży.

Co warto wiedzieć na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Obecnie jedną z najbardziej popularnych i jednocześnie przydatnych polis jest oc w życiu prywatnym. Pokrywa ona bowiem finansowo wszelkie szkody materialne i niematerialne wyrządzone osobom trzecim. Świadczenie to możemy z powodzeniem wykupić w ramach standardowego ubezpieczenia mieszkaniowego, ewentualnie jako całkowicie odrębny produkt.

Optymalny poziom ochrony 

Oc w życiu prywatnym dostępne online odnosi się bezpośrednio do codziennych sytuacji, w których straty ponosi z naszej winy dowolna osoba trzecia – np. sąsiad albo zupełnie postronny człowiek. Polisa nie obejmuje natomiast absolutnie żadnych przypadków związanych z płaszczyzną życia zawodowego. Pieniądze są wypłacane zarówno w razie zaistnienia szkód typowo rzeczowych (utrata bądź zniszczenie mienia), jak i uszczerbku na zdrowiu czy nawet śmierci. Doskonałym przykładem jest choćby uszkodzenie ciała przechodnia wskutek nieostrożnej jazdy na rowerze lub nieumyślne zdewastowanie elementów wyposażenia zlokalizowanych w hotelu (telewizora, łóżka, lampy itp.). Oto lista pozostałych potencjalnych zdarzeń gwarantujących szybkie, bezproblemowe uzyskanie odszkodowania z oc w życiu prywatnym:

– wyraźne zarysowanie auta sąsiada przez dziecko 

– pogryzienie przechodnia przez psa

– zalanie mieszkania lokatora z dolnego piętra

– spowodowanie urazu kończyny u kolegi podczas meczu odbywającego się po pracy

– uderzenie dronem w samochód stojący pod blokiem 

– potrącenie pieszego w trakcie przemierzania ulic na hulajnodze elektrycznej 

– zbicie szyby piłką w pobliskim domu 

Wyłączenia i rozszerzenia

Oc w życiu prywatnym nie obowiązuje w przypadku wszelkich szkód materialnych na własnym mieniu, a także krzywd cielesnych wyrządzonych osobom z bliskiej rodziny i innym jednostkom zamieszkującym wspólne gospodarstwo domowe. Na wypłatę środków finansowych nie powinniśmy ponadto liczyć, jeśli do zdarzenia doszło celowo, przez rażące zaniedbanie, pod wpływem jakichkolwiek substancji psychotropowych bądź w momencie profesjonalnego uprawiania sportu (zwłaszcza dyscyplin ekstremalnych, takich jak nurkowanie głębinowe czy motocross). Duże znaczenie w tym kontekście mają zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niewątpliwą zaletą oc w życiu prywatnym jest to, że polisę można zawsze rozszerzyć o dodatkowe klauzule – odnoszące się np. do wypraw urlopowych za granicę, uczestnictwa w polowaniach na dziką zwierzynę, użytkowania broni palnej oraz posiadania agresywnych ras psów. Szkodę z tytułu omawianego świadczenia zgłosimy nie tylko w oddziale danego towarzystwa, ale również telefonicznie, mailowo, poprzez wiadomość SMS i wysyłając formularz dostępny na stronie internetowej.